Priser

Hunddagisabonnemang

På grund av ett begränsat antal platser (max 35) tar vi först och främst in kunder på heltidsabonnemang. Antalet deltidsplatser finns i mån av tillgång.

Heltid: 3 000 kr/mån

Deltid: 10 valfria dagar i månaden 2 000 kr*

(*Första månaden blir heltid eftersom vi har inskolning varje dag under två veckor för att hunden ska acklimatiseras sig)